คพ.ไม่พบน้ำมันรั่วไหลที่ชายหาดหัวหินเพิ่ม

วันที่ 29 ต.ค. 2558 เวลา 16:07 น.
คพ.ไม่พบน้ำมันรั่วไหลที่ชายหาดหัวหินเพิ่ม
ประจวบคีรีขันธ์-ไม่พบน้ำมันหัวหินรั่วเพิ่มเร่งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลตรวจสอบได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) รายงานว่า ได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 (ราชบุรี) และเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหลบริเวณชายหาดและปนเปื้อนในทะเล เบื้องต้นยังไม่พบการปนเเปื้อนในระดับที่น่าเป็นห่วง เทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการนำกำลังคนลงพื้นที่ทำการจัดเก็บก้อนน้ำมันตลอดแนวชายหาด ขณะที่ในแหล่งน้ำทะเล ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ในพื้นที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ได้สำรวจไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ต.ค. บริเวณชายหาดชะอำทางด้านเหนือไม่พบคราบน้ำมัน แต่ทางด้านใต้ชายหาดพบคราบมันจำนวนเล็กน้อย ส่วนบริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่า ยังคงพบก้อนน้ำมันบริเวณชายหาดค่อนข้างมาก ซึ่งได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เข้ามาเก็บก้อนน้ำมัน และทำความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน ชายหาดตะเกียบ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ และชายหาดเขาเต่าแล้ว

นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจอีกครั้งในวันที่ 29 ต.ค. พบว่า มีคราบน้ำมันบริเวณชายหาดลดน้อยลง ส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดในน้ำทะเล จำนวน 5 จุด ได้แก่ ชายหาดหัวหิน 3 จุด เขาตะเกียบ 1 จุด และชายหาดสวนสน 1 จุด พบว่า พารามิเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ ปริมาณ ออกซิเจนละลาย ความเค็ม อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ส่วนปริมาณปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลได้ภายในสองสัปดาห์ ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานผลการวิเคราะห์ให้ทราบต่อไป

บทความแนะนำ