ชัยนาทจัดเชิดชูเกียรติผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

  • วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 21:47 น.

ชัยนาทจัดเชิดชูเกียรติผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

ชัยนาทจัดใหญ่เชิดชูเกียรติสตรีที่ประสบความสำเร็จ ปลุกพลังผู้หญิงร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. น.ส.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพพลังสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีศรีชัยนาท ประจำปี 2558” เพื่อเชิดชูสตรีในจังหวัดที่สร้างคุณประโยชน์ และมีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน ที่โรงแรมชัยนาทธานี

น.ส.วันดี กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตรี ในการพัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ให้ความสำคัญกับสตรี ที่จะเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศชาติต่อไป

ด้านนายสุทธิพงษ์ กล่าววว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จะให้ความสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมเสมอภาค ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อมุ่งให้สตรีมีสุขภาวะที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

ทั้งนี้ จ.ชัยนาทได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้สตรีในจังหวัดด้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรี มาตรการการคุ้มครองสิทธิ แนวทางในการเรียกร้องสิทธิ บทบาทหน้าที่สตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และเปิดเวทีให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับสตรีดีเด่นในแต่ละด้าน

ข่าวอื่นๆ