อีสานใต้ป่วยไข้เลือดออกกว่า5พันรายดับ3

วันที่ 30 ส.ค. 2558 เวลา 20:53 น.
อีสานใต้ป่วยไข้เลือดออกกว่า5พันรายดับ3
นครราชสีมา-สคร.5 เผย 4 จังหวัดอีสานตอนล่างป่วยไข้เลือดออกกว่า 5 พันราย เสียชีวิต 3 ราย  เตือนให้ระวังพิเศษ 2 ช่วงเวลาเสี่ยงเช้า-เย็น ยุงลายชอบหากิน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5 นครราชสีมา) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 29 ส.ค.พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 5,110 ราย เสียชีวิตจำนวน 3 ราย โดยจ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 2,474 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย รองลงมาเป็นจ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยจำนวน 1,175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต, จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยจำนวน 739 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจ.สุรินทร์ มีผู้ป่วยจำนวน 722 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้จากข้อมูลเดิมกลุ่มเสี่ยงจะมีอายุระหว่าง 0 – 5 ปี แต่ข้อมูลที่พบใหม่ปรากฏว่าพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุเพิ่มขึ้นระหว่าง 15 – 24 ปี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการดูแลสุขอนามัยเด็กเล็กดีขึ้น ขณะที่ผู้ใหญ่กลับมีพฤติกรรมดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ตรงกับช่วงเวลาของการหากินของยุงลาย ซึ่งจากสำรวจทางวิชาการล่าสุดพบว่า ยุงลายส่วนใหญ่มักจะออกหากินในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. กับช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น. ดังนั้นช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่ชาวสวน ชาวไร่ และชาวนา มักจะนิยมออกไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง จึงควรมีการป้องกันตัวด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และทายากันยุงไว้ก่อน

ขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนทุกพื้นที่ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นควันไล่ยุงก่อน หลังจากนั้นก็ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ที่มีอาการต้องสงสัย เช่น มีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา บางรายอาจจะมีเลือดกำเดาออก และมีไข้สูง ก็ให้รีบนำตัวไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแต่เนิ่นๆ หากปล่อยไว้นานเกิน 2 วันอาจจะเสียชีวิตได้