ตรังยุบจัดงานขนมเค้กรวมกับเทศกาลหมูย่าง

วันที่ 13 ส.ค. 2558 เวลา 11:47 น.
ตรังยุบจัดงานขนมเค้กรวมกับเทศกาลหมูย่าง
ตรัง-ยุบจัดเทศกาลขนมเค้กไปรวมกับเทศกาลหมูย่างหอการค้าแจงเศรษฐกิจถดถอยงบประมาณถูกตัด                    นายยี่เค้ง วงศ์สัมพันธ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง กล่าวว่า  จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างหนักในช่วงปีนี้ ได้ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  รวมไปถึงการจัดงานเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 24 ปีแล้ว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี  เพื่อประชาสัมพันธ์ขนมเค้ก สินค้าที่มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  แต่ในปี 2558 มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเทศกาลขนมเค้ก  โดยเลื่อนไปรวมกับงานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี                   ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ในฐานะเจ้าภาพใหญ่ ชี้แจงว่า  ปีนี้งบประมาณในการจัดงานเทศกาลขนมเค้ก ที่เคยขอมาจากภาคส่วนต่างๆ ประสบปัญหาถูกตัดลดไป  จึงเสนอให้ไปจัดรวมกับงานเทศกาลหมูย่าง ซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงค์คล้ายกันอยู่แล้ว  โดยชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง แม้จะไม่เห็นด้วยต่อการจัดงานในรูปแบบนี้  แต่ก็เข้าใจในความจำเป็นด้านงบประมาณ และคงพยายามเชิญชวนร้านค้าทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรม  ส่วนในปีต่อๆ ไปหากทางหอการค้าไม่สามารถจัดงานเทศกาลขนมเค้กให้ได้อีก  ทางชมรมก็คงต้องประชุมสมาชิกและจัดหางบประมาณมาดำเนินการกันเอง                   นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า  ปกติการจัดงานเทศกาลต่างๆ ต้องใช้งบประมาณดำเนินการครั้งละ 5 แสนบาท  ซึ่งส่วนหนึ่งจะขอมาจากภาคราชการ และอีกส่วนหนึ่งทางหอการค้าจะไปหาสปอนเซอร์มาจากภาคเอกชน  แต่จากปัญหาเศรษฐกิจในปีนี้ทำให้งบประมาณบางส่วนถูกตัดไป  จึงจำเป็นต้องนำงานเทศกาลขนมเค้ก มารวมกับงานเทศกาลหมูย่าง  โดยคาดว่าจะทำให้ประหยัดรายจ่ายลงจาก 1 ล้านบาท เหลือ 6-7 แสนบาท  แต่ยังคงเอกลักษณ์และรูปแบบของงานเหมือนเช่นทุกๆ ปี  ส่วนในปีต่อไปจะต้องจัดทั้ง 2 งานรวมกันอีกหรือไม่อย่างไร คงต้องรอผลสรุปการดำเนินงานในปีนี้อีกครั้ง

บทความแนะนำ