พัทยาพร้อมทบทวนปรับปรุงชายหาดหลังถูกร้องรื้อต้นไม้

  • วันที่ 04 ส.ค. 2558 เวลา 12:02 น.

พัทยาพร้อมทบทวนปรับปรุงชายหาดหลังถูกร้องรื้อต้นไม้

ชลบุรี - โฆษกเมืองพัทยาเผยพร้อมทบทวนการปรับภูมิทัศน์ชายหาด หลังผู้ประกอบการ-นักท่องเที่ยวร้องเรียนมีการรื้อต้นไม้ใหญ่

จากกรณีที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าโครงการดังกล่าวมีการขุดถอนและนำต้นไม้ขนาดใหญ่อายุประมาณ 30-40 ปี อาทิ ต้นหูกวาง และต้นสน ที่ปลูกไว้บริเวณริมชายหาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นร่มเงาในการพักผ่อนออกไปจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ล่าสุดคณะโฆษกเมืองพัทยานำโดยนายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ได้แถลงชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวโดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่างเมืองพัทยา ให้รายละเอียดว่าโครงการนี้จัดทำในงบประมาณ 257 ล้านบาทด้วยงบประมาณอุดหนุนผูกพันจากส่วนกลางซึ่งเริ่มดำเนินการระหว่างปี 2558-2560 ตลอดระยะทางยาวตลอดแนวชายหาดรวมกว่า 4 กิโลเมตร โดยจะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้สวยงาม การขยายฟุตบาททางเท้า และทำที่จอดรถ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการคล้ายกับพื้นที่ชายหาดพัทยา และชายหาดกระทิงลาย โดยจะเน้นการเพิ่มพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีการสำรวจ ศึกษาออกแบบจากเมืองพัทยา โดยมีการหารือร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อกำหนดทิศทางและความเหมาะสม ก่อนเสนอขอจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลาง จนกระทั่งได้รับการอุดหนุนและจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาพัฒนาในปัจจุบัน

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ขอรับความเห็นชอบจากส่วนกลางโดยตรงจึงไม่ได้มีการจัดทำประชามติจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนกรณีของข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการที่ร้องขอให้มีการทบทวนการขุดถอนต้น ไม้ขนาดใหญ่นั้น หลังรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเมืองพัทยาจะได้ประสานงานไปยังส่วนของผู้รับเหมารวมทั้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาว่าสามารถปรับแบบให้เข้ากับความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ ซึ่งจะได้นำมาชี้แจงอีกครั้งในเร็ววันนี้"นายสุนทรกล่าว

ขณะที่ ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล บริเวณปากซอยจอมเทียน 8-9 จำนวนกว่า 20 ราย รวมตัวกันร้องเรียนปัญหาดังกล่าวผ่านสื่อมวลชน โดยระบุว่าโครงการที่จัดทำนั้นถือว่าเป็นโครงการทีมีประโยชน์แต่การรื้อถอนต้นไม้ขนาดใหญ่ออกจากแนวชายหาดนั้นไม่เกิดผลดีต่อสภาพภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว โดยร้องขอให้ยุติแผนการรื้อถอนดังกล่าว

นางนฤมล ไชยสิทธิ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการระบุว่าต้นไม้เหล่านี้ผู้ประกอบการรุ่นดั้งเดิมปลูกไว้นานกว่า 30-40 ปี ด้วยหวังใช้เป็นร่มเงาสร้างความร่มรื่นตลอดแนวชายหาดให้กับนักท่องเที่ยวจนถือเป็นเอกลักษณ์ สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดที่ทำอยู่ถือว่าเป็นโครงการที่ดี แต่การดำเนินการไม่เคยสอบถามความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียดแต่อย่างใด อยู่ๆก็ลงมาทำและมีการตัดต้นไม้ใหญ่ออกไปแล้วบางส่วน ซึ่งรู้สึกวิตกอย่างมาก เนื่องจากต้นไม้เหล่านี้นอกจากสร้างร่มเงาแล้ว ยังถือเป็นส่วนสำคัญที่ยึดหน้าดินและชายหาดไม่ให้ถูกกัดเซาะไปด้วย

อย่างไรก็ตามอยากวิงวอนให้เมืองพัทยาทบทวนแผนการรื้อถอนต้นไม้เหล่านี้ออกไป โดยพิจาณาการปรับภูมิทัศน์ให้ควบคู่ไปกับการคงไว้ของต้นไม้เหล่านี้ด้วย ก่อนจะเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

 

ข่าวอื่นๆ