เข้าพม่าไม่ต้องขอวีซ่าเริ่ม 11 ส.ค.นี้

วันที่ 30 ก.ค. 2558 เวลา 11:41 น.
เข้าพม่าไม่ต้องขอวีซ่าเริ่ม 11 ส.ค.นี้
โดย...ทีมข่าวภูมิภาคโพสต์ทูเดย์

การค้าข้ามแดน ตลอดจนการท่องเที่ยวไทยและเมียนมานั้นขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลังการเจรจายกเลิกการขอวีซ่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง แจ้งว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติในเมียนมาที่ได้รับยกเว้นการขอวีซ่ามี 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเนย์ปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ส่วนสนามบินนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับยกเว้นการขอวีซ่า มีทั้งหมด 23 แห่ง โดยปัจจุบันมีสายการบินที่บินตรงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติของเมียนมาทั้ง 3 แห่ง รวม 6 สายการบิน ประกอบด้วย เมียนมาแอร์เวย์ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส นกแอร์ แอร์เอเชีย และสายการบินการูดาของอินโดนีเซีย

ข้อตกลงดังกล่าว ทำให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและเมียนมา ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดว่าจะมีการยกเลิกวีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกต่อไป

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ และ วันนะ หม่อง ลวิน รมว.ต่างประเทศแห่งเมียนมา ได้ร่วมกันเปิดสถานกงสุลใหญ่เมียนมา ประจำเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดสถานกงสุลใหญ่ของสหภาพเมียนมาที่ประจำอยู่ในประเทศไทย น่ายินดีที่ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ หลังจากได้พูดคุยกับคณะของรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีการส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศ ให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน