เล็งขุดบึงบอระเพ็ดเพิ่มพื้นที่รับน้ำแก้แล้ง

วันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 15:30 น.
เล็งขุดบึงบอระเพ็ดเพิ่มพื้นที่รับน้ำแก้แล้ง
นครสวรรค์-"วิษณุ เครืองาม"ชี้ช่องแก้ภัยแล้งบึงบอระเพ็ดต้องขุดลอกเพิ่มพื้นที่รับน้ำ

เมื่อวันที่24ก.ค.58 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานีที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นายวิษณุ เปิดเผยว่า ผลการประชุมเป็นที่พอใจทั้ง 4 จังหวัดจัดการกับปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี แต่ได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐบาลไว้ คือ เรื่องของน้ำดื่มนำอุปโภคบริโภคที่มีความสำคัญมากกว่าน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย สำหรับปัญหาสำคัญของบึงสีไฟ จ.พิจิตร ซึ่งมีพื้นที่ 5,000 ไร่นั้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากนัก แต่ก็ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ส่วนบึงบอระเพ็ด ยิ่งถือเป็นกรณีใหญ่หลวงระดับชาติ เพราะเป็นบึงน้ำจืดกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องหาทางขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำให้มากกว่าทุกวันนี้ แต่ก็พบว่า มีปัญหาที่รุมเร้าบึงบอระเพ็ดมากมาย ซับซ้อนและลึกซึ้งเกินกว่าที่ทางจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะแก้ได้ตามลำพัง จึงต้องยกขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และต้องมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งบึงบอระเพ็ดและบึงสีไฟ โดยจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป