พระราชทานพวงมาลา ส.อ.วีรวุธ เหยื่อโจรใต้

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 20:51 น.
ในหลวงพระราชทานพวงมาลา ส.อ.วีรวุธ หวังกลิ่น เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จ.ยะลา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผวจ.กระบี่ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวง และเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน ของพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ ไปวางที่หน้าหีบศพ ส.อ.วีรวุธ หวังกลิ่น หัวหน้าชุดยิงหมู่ปืนเล็กที่ 2 หมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 14 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณบ้านนาโย หมู่ที่ 8 ต.บาโล๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับประวัติส.อ.วีรวุธ เกิดวันที่  27 พ.ค. 2526 อายุ 27 ปี เป็นบุตรนายเริ่ม และนางละม่อม หวังกลิ่น มีภรรยาชื่อ นางวันดี หวังกลิ่น มีบุตร 1 คน ชื่อ ด.ช.วีรวัฒน์ หวังกลิ่น อายุ 4 ปี ส.อ. วีรวุธ จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วันที่ 19 มี.ค.2545  เข้ารับราชการทหารวันที่ 30 เม.ย. 2550 นายสิบประจำหมวด กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ศพสิบเอก วีรวุธ  ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกเคี่ยม ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีกำหนดพระสวดอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ก.ค.  ส่วนวันที่ 12 ก.ค.นี้ เวลา 13.00 นาฬิกา มีพระราชทานเพลิงศพ