โคราชปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าสู้ภัยแล้ง

วันที่ 03 ก.ค. 2558 เวลา 14:17 น.
โคราชปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าสู้ภัยแล้ง
นครราชสีมา-ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า ช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง 25 อำเภอ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานปล่อยขบวนรถ “คาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” หรือ โมบายล์ ยูนิต  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงมหาดไทยนำสินค้าธงฟ้าเข้าไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รวมทั้งหมด 25 อำเภอ 168 ตำบล 289,376 ครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 31 ก.ค.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ในระยะแรกได้กำหนดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ น่าน อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ชัยนาท ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สระแก้ว ตราด และปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 129 อำเภอ 755 ตำบล