วัดบ้านไร่รวบรวมทรัพย์สินครบ100%

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 10:38 น.
วัดบ้านไร่รวบรวมทรัพย์สินครบ100%
นครราชสีมา-วัดบ้านไร่รวบรวมทรัพย์สินเสร็จสิ้น100%แล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ24มิ.ย.58เมื่อวันที่ 23มิ.ย.58 นายธวัช เรืองหร่าย รักษาการไวยาวัจกร วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ว่า ขณะนี้ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ ตนและรักษาการคณะกรรมการวัดได้ทำการรวบรวมเสร็จสิ้น 100% แล้ว โดยในส่วนของบัญชีได้มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ แนะนำมา ซึ่งจะมีการส่งเอกสารหลักฐานบัญชีทรัพย์สินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งขึ้น ตามกำหนดการณ์ในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย. 58)

ส่วนเรื่องการแต่งตั้งพระภาวนาประชานารถ หรือหลวงพ่อนุช เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ก็เห็นว่า มีความเหมาะสม เพราะเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเคารพศรัทธาของชาวบ้านไร่ โดยในวันที่ 22 ก.ค.58 ก็เตรียมที่จะเดินทางมารับท่านที่วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว เพื่อไปดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ต่อไป.