ระดมจิตอาสาเก็บขยะหลังงานเดินขึ้นดอยสุเทพ

  • วันที่ 01 มิ.ย. 2558 เวลา 17:15 น.

ระดมจิตอาสาเก็บขยะหลังงานเดินขึ้นดอยสุเทพ

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสาร่วมเก็บขยะบนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพหลังถูกผู้มาร่วมงานทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 480 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 400 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง, 500 คน และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 30 คน.และประชาชนจิตอาสา ร่วมเก็บขยะที่ถูกผู้มาร่วมงาน "ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีวัดพระธาตุดอยสุเทพ" ทิ้งไว้ตามเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อคืนวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้งภายหลังจากการจัดงานดังกล่าว แม้ว่าทางจังหวัดจะมีการรณรงค์ รวมทั้งเตรียมจุดทิ้งขยะไว้ให้ผู้มาร่วมงาน แต่ก็ยังพบว่าขยะถูกโยนทิ้งตามเส้นทางเป็นจำนวนมาก ทั้งขยะ พลาสติก ขวด ภาชนะอื่น รวมทั้งกระทง ใบตอง กล่องโฟม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ