หนี้วัดบ้านไร่95ล้านบาทไม่มีสัญญาถือเป็นโมฆะ

  • วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 14:23 น.

หนี้วัดบ้านไร่95ล้านบาทไม่มีสัญญาถือเป็นโมฆะ

นครราชสีมา-ผอ.สำนักพุทธโคราชชี้หนี้95ล้านบาทของวัดบ้านไร่หากไม่มีสัญญาถือว่าเป็นโมฆะ

เมื่อวันที่ 27พ.ค. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด กล่าวว่า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะกรณีเรื่องที่นายเกรียงไกร จารุทวี รักษาการรองประธานคณะกรรมการวัดบ้านไร่ และเป็นผู้ดูแลวิหารเทพวิทยาคม ได้ชี้แจงถึงกรณีวัดบ้านไร่มีหนี้สินจากการก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมจำนวนกว่า 95 ล้านบาท ที่นายเกรียงไกรได้ทดรองจ่ายไปก่อน พร้อมกับยื่นหนังสือปกเหลืองรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พิจารณาว่าควรจะให้วัดบ้านไร่เบิกเงินจ่ายคืนหรือไม่นั้น

นายบัญชายุทธ กล่าวอีกว่า ข้อมูลของนายเกรียงไกรก็ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว แต่โดยหลักการตามที่นายเกรียงไกรได้สำรองจ่ายไปก่อนนั้น และกลัวว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งขึ้นมา จะไม่อนุมัติให้นำเงินมาใช้คืน หรือกรรมการวัดจะไม่อนุญาตให้เบิกเงินไปใช้คืนที่สำรองจ่ายไปแล้ว ซึ่งกรณีนี้ต้องกลับไปถามนายเกรียงไกรว่า ได้มีการทำสัญญาอะไรไว้กับวัดบ้านไร่หรือไม่ ถ้ามีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นายเกรียงไกรก็สามารถขอเบิกเงินคืนได้

อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้ แล้วมาเรียกร้องให้วัดบ้านไร่ต้องรับผิดชอบ ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย ถือว่าเป็นโมฆะ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเบิกเงินคืนให้ด้วย ส่วนบัญชีทรัพย์สินต่างๆ ของวัดบ้านไร่ โดยเฉพาะบัญชีธนาคาร ช่วงนี้ก็จะต้องถูกระงับไว้เป็นบางบัญชี ยกเว้นบางบัญชีที่จำเป็นต้องใช้ อาทิ บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของเหตุและผล 

ข่าวอื่นๆ