ม.นเรศวรแจงจำกัดเวลาใช้รถจยย.

  • วันที่ 23 พ.ค. 2558 เวลา 13:02 น.

ม.นเรศวรแจงจำกัดเวลาใช้รถจยย.

พิษณุโลก-ม.นเรศวรแจงนโยบายจำกัดเวลาใช้รถจยย.ในมหาวิทยาลัยหวังลดอุบัติเหตุปรับเป็นพื้นที่สีเขียว  

เมื่อวันที่23พ.ค.58 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แจงข้อมูลผ่านจดหมายข่าวเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  http://www.nu.ac.th/th/green_university.php กรณี ศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. เริ่มในการเปิดภาคเรียนนี้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดังนี้

ม.นเรศวร  จัดระเบียบจราจร ลดอุบัติเหตุ ศาสตราจารย์ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึง การกล่าวสู่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ รื่นรมย์ เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิสิต บุคลากร และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน ได้แก่การจัดระเบียบจราจร รณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคในการสัญจร จุดให้มีการยืมจักรยานในการสัญจร อนุญาตให้นิสิตหญิงสามารถใส่กางเกงแทนกระโปรงในมหาวิทยาลัยได้ ปรับตารางเรียนให้การเดินเรียนน้อยที่สุด จัดให้มีระบบรถไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 นี้ เป็นช่วงทดลองมาตรการส่งเสริมวินัยจราจร

1.เริ่มต้นใช้นโยบายนี้เฉพาะรถจักรยานยนต์ ไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ จากการสำรวจของกองการสถานที่พบว่า มียานพาหนะทุกชนิดกว่า 14,000 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 9,000 คัน รถยนต์ 5,000 คัน มหาวิทยาลัยจึงเริ่มนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ในระยะเริ่มเต้นเฟสที่ 1 ลดการใช้รถจักรยานยนต์ก่อน เนื่องจากมีจำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ระยะต่อไปจะลดการใช้รถยนต์ที่มีจำนวนลองลงมา รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป เริ่มทำลองใช้ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 เพื่อศึกษาระบบและทดลองข้อดีข้อเสีย ก่อนจะนำไปปรับปรุงเพื่อใช้จริงในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ เฉพาะพื้นที่รอบใน Green Campus Zone ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้น รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ตามปกติ

2. Green University เพื่อเป็นการลดใช้พลังงงานสิ้นเปลือง ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกนิสิตที่จบการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 3.จุดจอดรถจักรยานยนต์กำหนด 4 จุด จุดที่ 1 ลานจอดรถประตู 2 พื้นที่ 70 ไร่ ด้านหน้ารพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร  จุดที่ 2 ลานจอดรถประตู 3 บริเวณใต้โถงอาคารโภชนศาสตร์ข้างกลุ่มอาคารเอกาทศรถ จุดที่ 3 ลานจอดรถประตู 4 บริเวณลานจอดรถไฟฟ้า จุดที่ 4 ลานจอดรถประตู 5 บริเวณถนนเลียบคลอง และพื้นที่ด้านข้างกลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเส้นทางรถไฟฟ้าให้มีจำนวนมากขึ้นเป็น 5 เส้นทาง และจะจัดรถให้บริการให้ตรงเวลามากที่สุด เพิ่มความถี่การเดินรถไฟฟ้าเป็น 5 นาทีต่อคัน เพิ่มจุดจอกอีก 4 จุด จัดระบบรักษาความปลอดภัยจุดจอดรถทุกแห่ง

4.เส้นทางรถไฟฟ้า มีบริการสายสีแดงและสายสีเหลือง และเพิ่มสายพิเศษอีก 3 สาย 5. รถจักรยาน ปัจจุบันมี 500 คัน มีจุดจอดรองรับตามจุดจอด 4 จุด หากผลการทดลองมาตรการดังกล่าวได้ผล ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดหาจักรยานเพิ่ม 6. การปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 25,000 ต้น ซึ่งจะช่วยร่มเงาบริเวณทางเดินมากขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โดยจะปลูกโดยรอบมหาวิทยาลัยและดำเนินการแล้วบางส่วน ( อ่านรายละเอียดการชี้แจงทั้งหมด ของม.นเรศวรเพิ่มเติมที่ http://www.nu.ac.th/th/green_university.php )

ในจดหมายประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีส่วนให้ลงชื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวด้วย เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่ช่อง ลงชื่อสนับสนุนนโยบาย จะลิ้งค์เข้าไปที่เว็ป www.change.org ในหัวข้อ สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University จัดระเบียบจราจร ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ ที่มหาวิทยานเรศวรได้เข้าไปตั้งกระทู้รณรงค์ให้สนับสนุนนโยบายนี้ นี้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน โดยก่อนหน้านี้ มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ได้ตั้งกระทู้รณรงค์เรื่อง นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่เอานโยบาย ห้ามใช้รถจักรยานยนต์ในเขตมหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. บนเว็ปไซด์เดียวกันนี้ www.change.org เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ