เจ้าคณะโคราชตั้ง31กก.สอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

  • วันที่ 19 พ.ค. 2558 เวลา 16:27 น.

เจ้าคณะโคราชตั้ง31กก.สอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

นครราชสีมา-เจ้าคณะจังหวัดโคราชตั้ง31กก.สอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่แล้ว ย้ำทำให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกกังวลใจ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคมและวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส รวมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ มีนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษา

พระราชวิมลโมลี กล่าวว่า สำหรับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) และวัดบ้านไร่นั้น ตนได้ใช้อำนาจตามความในข้อ 15(5) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ลงนามแต่งตั้งไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 แล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม และทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ อาทิ เงินสด บัญชีเงินรับบริจาคทุกรายการ บัญชีเช่าบูชาวัตถุมงคล บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินมูลนิธิ สิ่งของมีค่า รายการวัตถุมงคลที่มีอยู่ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด หรือบัญชีหนี้สินค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ จะต้องมีการประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย เนื่องจากทรัพย์สินของวัดบ้านไร่มีอยู่จำนวนมาก และไม่ได้ต้องการที่จะตรวจสอบเพื่อเอาผิดใคร แต่ต้องการที่จะทำบัญชีให้ละเอียดชัดเจน เพื่อสามารถนำมาชี้แจงให้กับศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ จะได้ไม่เกิดข้อปัญหาคลางแคลงใจในภายหลัง

ส่วนจะดำเนินการตรวจสอบได้เมื่อใดนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ตนก็ได้เน้นย้ำว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุด และให้รีบเข้าไปทำการล็อกกุญแจ หรือทำการซีนทรัพย์สินต่างๆ ไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย หรือขนย้ายไปที่อื่น อันจะทำให้การตรวจสอบเกิดความยุ่งยากในภายหลังได้

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) และวัดบ้านไร่ จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย

1.พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา2.นางธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษา 3.พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน4.พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด5.พระภาวนาประชานารถ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่6.นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด7.นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัด8.นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอด่านขุนทด เป็นรองประธานกรรมการ9.พระครูศรีปริยัติพิธาน รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด10.พระครูปราโมทย์ธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด11.พระครูพีรเดชดำรง เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน12.พระครูปริยัติวรญาณ เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า13.พระครูเมตตานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลพันชนะ14.นายไพศาล ผลฟัก ปลัดอาวุโส อ.ด่านขุนทด15.แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผอ.โรงพยาบาลด่านขุนทด

16.พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด17.นายศุภเดช จีมขุนทด นายกพุทธสมาคม อ.ด่านขุนทด18.นายธวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์ กำนัน ต.กุดพิมาน19.นายสุรพล หาจัตุรัส สารวัตรกำนัน ต.กุดพิมาน20.นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน21.นายสมบูรณ์ พามขุนทด ผช.ผู้ใหญ่บ้านไร่22.นายชาญ ใกล้พุดซา ผช.ผู้ใหญ่บ้านไร่23.นายสุรศักดิ์ พืบพุดซา ส.อบต.กุดพิมาน24.นายสม ชัดขุนทด ส.อบต.กุดพิมาน25.นายธวัช เรืองหร่าย รักษาการไวยาวัจรกรวัดบ้านไร่26.นางสาวจู ปริสุทธชาติ รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่27.นายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์ รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่ 28.นายอนันต์ พูลสวาย รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่ เป็นคณะกรรมการ 29.ดร.พระมหาสิงขร ปริยัตติเมธี เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ30.พระครูวินัยธรนรินทร์ กันตสีโล  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด 31.พระสมุห์วุฒิภัทร วุฑฒญาโณ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ