กทม.เผยผู้ค้าพาหุรัดให้ความร่วมมือจัดระเบียบทางเท้า

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 19:05 น.
กทม.เผยผู้ค้าพาหุรัดให้ความร่วมมือจัดระเบียบทางเท้า
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม.ตรวจการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยย่านพาหุรัดพบผู้ค้าให้ความร่วมมือดี มีบางรายที่ฝ่าฝืน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบผู้ค้าย่านพาหุรัด บริเวณจุดผ่อนผันทางเท้าถนนจักรเพชร-พาหุรัด-ตรีเพชร ว่า ภายหลังจาก กทม.ประชุมร่วมกับผู้ค้าเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณดังกล่าวฯ โดยกำหนดให้จัดทำแผงค้าให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน ขนาดความกว้าง 80 ซม. ความยาว 1.50 ม. ความสูง 2.00 ม. ไม่ให้มีผ้าใบปิดหลังแผงค้า และกำหนดแนวการตั้งวางแผงค้าทุก 10 แผง เว้นทางเดินให้ประชาชนเข้าออกได้สะดวก ตั้งวางจำหน่ายสินค้าจากเดิมตั้งวางเวลา 08.00-18.00 น. ให้ปรับเวลาตั้งวางเป็นเวลา 10.00-18.00 น. เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเริ่มจัดระเบียบตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา

จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดี มีเพียงผู้ค้าบางรายเท่านั้นที่ยังฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามโดยมีการตั้งวางแผงค้าขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด มีการตั้งวางสินค้ารุกล้ำทางเท้าและผิวการจราจร ในการนี้ได้ขอให้ผู้ค้าทำการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทันที ซึ่งหากยังพบว่าว่าฝ่าฝืนกทม. มีความจำเป็นต้องพิจารณายกเลิกเป็นรายๆไปหรือยกเลิกผู้ค้าทั้งหมด โดยในวันอังคารที่ 19 พ.ค.จะลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยอีกครั้ง