เมืองคอนตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยดินไหวเนปาล

วันที่ 29 เม.ย. 2558 เวลา 09:58 น.
เมืองคอนตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยดินไหวเนปาล
นครศรีธรรมราช-เมืองคอนเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เมื่อวันที่29เม.ย.58 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล” บัญชีเลขที่ 389-0-16471-4 สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เช่น อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ประเทศเนปาล และยังไม่ผ่านการใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลขึ้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ภายหลังการประกอบพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีการรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร และเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาดรุนแรงตามมาหลายครั้ง ทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองใกล้เคียงพังถล่มลงมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,000 คน บาดเจ็บกว่า 8,500 คน ในกรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล และเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลขึ้น นายพีระศักดิ์ฯ กล่าว.