ชัยนาทจัดพิธีบรรพชาหมู่สามเณร138รูป

  • วันที่ 29 มี.ค. 2558 เวลา 19:50 น.

ชัยนาทจัดพิธีบรรพชาหมู่สามเณร138รูป

ชัยนาทจัดพิธีบรรพชาสามเณร 138 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดา

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.เวลา 16.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 138 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดา เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  มีประชาชนมาร่วมงานบุญคับคั่ง บริเวณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน อ.เมือง จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดา  รวมทั้งยังให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนได้เข้ารับการเรียนรู้ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามหลักความดีสากล 5 ประการ คือ สะอาด เป็นระเบียบ มีความสุภาพ ตรงต่อเวลา มีจิตตั้งมั่นในคุณธรรม อันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ที่เข้าร่วมโครงการเติบใหญ่เป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอนาคต ประกอบกับจ.ชัยนาทมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่แล้วจะได้ส่งเสริมกัน

ผวจ.ชัยนาท กล่วว่า ตลอดโครงการถึงวันที่ 10 เม.ย.สามเณรที่ร่วมโครงการจะได้รับการดูแลจากพระพี่เลี้ยงอย่างดีตลอดเวลา  ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการดังกล่าวทั้งผู้ปกครองและเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการ จะทำให้เกิดความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนอย่างแน่ นอน ขณะเดียวกันจ.ชัยนาทจะจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นระยะ​

ข่าวอื่นๆ