กทม.ชวนปิดไฟลดโลกร้อน1ชม.

  • วันที่ 28 มี.ค. 2558 เวลา 20:50 น.

กทม.ชวนปิดไฟลดโลกร้อน1ชม.

"พระบรมมหาราชวัง"สถานที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรม 60+Earth Hour 2015 ปิดไฟไม่จำเป็นลดโลกร้อน

เมื่อวันที่28มี.ค. บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง ส่วนหนึ่งของสถานที่สำคัญในประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม 60+Earth Hour 2015 เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเวลา 20.30-21.30 น.

กรุงเทพมหานครร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” หรือ 60 Earth Hour (เอิร์ธ อาร์ว) โดยจะขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 20.30- 21.30 น. พร้อมกันกับหัวเมืองใหญ่กว่า 7,000 แห่งทั่วโลก

สำหรับกิจกรรม 60 Earth Hour เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน พร้อมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันแก้ไขและบรรเทาสาเหตุวิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ