ต้นน้ำปราจีนบุรีแห้งขอดเดินข้ามหากันได้

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 15:47 น.
ต้นน้ำปราจีนบุรีแห้งขอดเดินข้ามหากันได้
ปราจีนบุรี-อ.กบินทร์บุรีแควหนุมานน้ำแห้งขอดก้นคลองเดินข้ามหากันได้ ภัยแล้งมีผลกระทบแล้ว14ตำบล44หมู่บ้าน 

เมื่อวันที่ 14มี.ค.58 นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  กล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอกบินทร์บุรีขณะนี้ เนื่องจากอำเภอกบินทร์บุรีไม่ใช่ เขตชลประทาน ความเสียหายด้านการเกษตรไม่มี มีแต่ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเท่านั้น ตำบลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด14ตำบล 44หมู่บ้าน   พื้นที่ประสบปัญหาน้ำมากมีพื้นที่ ต.นนทรี ต.วังดาล ส่วนตำบลอื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่มาก การช่วยเหลือในตอนนี้ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลืออยู่ตามที่มีรายงานเข้ามาที่อำเภอ โดยเน้นย้ำให้จ่ายน้ำที่บริเวณจุดศูนย์กลางชุมชนเพื่อสะดวกแก่ชาวบ้านที่จะมาขอใช้น้ำ

ด้านเงินช่วยเหลือตำบลละ1ล้านบาทจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งมาทางอำเภอกบินทร์บุรีได้รับทั้งหมด12ตำบล ยกเว้นตำบลวังดาลและตำบลกบินทร์ โดยจะมอบเงินให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ขณะนี้ได้ทำการเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันพิจารณา  แล้วนำเสนอโครงการในระดับตำบลพิจารณา ก่อนนำมาเสนอระดับอำเภอโดยมีเงื่อนไขหลักๆว่าโครงการดังกล่าวจะต้องมีการใช้แรงงานไม่ต่ำกว่า50%  การไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่จะดำเนินการ  ต้องเป็นการแก้ใขปัญหาเรื่องของการลดต้นทุนปัญหาการแห้งแล้ง การนำเสนอโครงการจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558นี้