แพร่ประกาศภัยแล้งทั้งจังหวัด8อำเภอ

วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 19:37 น.
แพร่-ผู้ว่าฯแพร่ประกาศภิบัติแล้งทั้งจังหวัดรวม 8 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อนหนักต้องเร่งหาแหล่งน้ำไกลกว่า 30 กม.

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้งไปแล้ว รวม 8 อำเภอ มีอำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอ สอง และได้มอบหมายให้ทาง ปภ.และเกษตรจังหวัดแพร่เร่งตรวจสอบพื้นที่ทันที และให้เร่งลงไปช่วยเหลือแก้ไข ส่วนปัญหาเรื่องการใช้น้ำมันนั้นทาง ปภ.และทางเกษตรจังหวัดแพร่ต้องเร่ง ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อทำการอนุมัติ ตนคาดว่าอย่างช้า วันจันทร์นี้ต้องเสร็จ หากปล่อยไว้เกษตรกรจะเดือดร้อน ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขณะนี้ได้ติดตั้งเตรียมไว้แล้วจำนวน 26 เครื่อง โดยเป็นของจังหวัดแพร่ 16 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว และอีก 10 เครื่องขนาด 12 นิ้ว ได้ขอยืมมาจากต่างจังหวัด ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงกว่าทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน นี้จะขาดแคลนน้ำ ส่วนน้ำใช้เพื่อบริโภคนั้น ได้มอบหมายให้ทาง อบจ. ทางท้องถิ่น อำเภอ รับผิดชอบหากพื้นที่ไหนที่ร้องขอมาก็ให้รีบนำน้ำออกไปแจกจ่ายได้ทันที.