โพลเผย4สิ่งจำเป็นของคนภาคอีสาน

  • วันที่ 05 มี.ค. 2558 เวลา 10:09 น.

โพลเผย4สิ่งจำเป็นของคนภาคอีสาน

ขอนแก่น-อีสานโพลเผยคนที่ราบสูงเปิบส้มตำปลาร้า เผย4สิ่งจำเป็นต้องมีทุกบ้าน มือถือ ทีวี ตู้เย็นและรถจยย.

               นายสุทิน  เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจ อีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวข้อสำรวจบ้านและวิถีชีวิตคนอีสาน  เพื่อสำรวจว่าครัวเรือนอีสานมีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกและพาหนะอะไรบ้าง รวมไปถึงวิถีชีวิตทั่วไปในปัจจุบัน โดยพบว่ามากถึงร้อยละ 76.2 อาศัยหรือทำงานในจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนอีกร้อยละ 23.8 ที่พักหรือที่ทำงานไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน และเมื่อพิจารณาเขตที่อยู่อาศัยระหว่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนการมีที่พักหรือทำงานในจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 73.9 และร้อยละ 76.2 ตามลำดับ และเมื่อถามถึงความชื่นชอบในการรับประทานส้มตำใส่ปลาร้า ซึ่งถือเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน พบว่า มากถึงร้อยละ 56.9 ทานส้มตำใส่ปลาร้าเกือบทุกวัน รองลงมาร้อยละ 23.6 ทานสัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 11.1 ทานทุกวัน ร้อยละ 6.3 ทานเดือนละครั้ง มีเพียงร้อยละ 2.1 ที่ไม่ทานส้มตำใส่ปลาร้าเลย และเมื่อสำรวจลงลึกไปไปในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการทานเกือบทุกวันสูงสุดและพบว่ากลุ่มตัวอย่างนอกเขตเทศบาลมีความชื่นชอบการรับประทานส้มตำปลาร้าเกือบทุกวันมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70.5 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตเทศบาลชื่นชอบการทานเกือบทุกวันร้อยละ 42.4                “คนอีสานกว่า 1 ใน 4 อาศัยอยู่นอกจังหวัดตามที่แจ้งในทะเบียนบ้าน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คน เดือนร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดต้องมี โทรศัพท์มือถือ,ทีวี,มอเตอร์ไซค์ และตู้เย็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นมากสำหรับครัวเรือนอีสาน ขณะที่สินค้าที่ไม่จำเป็นมากสำหรับครัวเรือน ประกอบด้วย โทรศัพท์บ้าน,แอร์,ไมโครเวฟ,และคาราโอเกะ สำหรับพฤติกรรมการรับชมทีวีของคนอีสานพบว่าช่อง 3 และช่อง 7 เป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงมาก”                นายสุทิน กล่าวต่ออีกว่า เมื่อมีการสอบถามถึงรายการเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การสื่อสารและยานพาหนะในครัวเรือนพบว่า โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีมากถึงร้อยละ 97.9 มีจำนวนเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากถึง 3 เครื่อง รองลงมาคือทีวี ร้อยละ 97.7 ตู้เย็น ร้อยละ 93.9 และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 90.8 นอกจากนี้ ยังคงมีกลุ่มสมาร์ทโฟน/ไอแพดและแทปเล๊ต ที่ร้อยละ 67.9 รถยนต์ร้อยละ 55.3 ละเมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลพบว่า จะมีสัดส่วนการมีโทรศัพท์บ้าน รถยนต์ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น มากกว่าเขตชนบท โดยเขตชนบทมีความต้องการในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ ทีวี มอเตอร์ไซค์ และเครื่องเล่นดีวีดีมากกว่า.

ข่าวอื่นๆ