พาณิชย์ตากขนคณะพบนักธุรกิจพม่า

วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 08:07 น.
พาณิชย์ตากขนคณะพบนักธุรกิจพม่า
ตาก-พาณิชย์ตากนำภาครัฐ-เอกชนพบนักธุรกิจพม่าที่ผาอัน ผ่านเส้นทางตัดใหม่คาดจะช่วยเพิ่มมูลค่าแสนล้านบาท/ปี

เมื่อวันที่ 25ก.พ. นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตาก นำคณะภาครัฐ -ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก และ YEC ตาก เดินทางจากชายแดนไทย-พม่า ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ด่านพรมแดน อ.แม่สอดจังหวัดตาก ไปยังจังหวัดเมียวดี เพื่อเดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบการและนักธุรกิจชาวพม่า  ที่จังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ยง และ เดินทางต่อไปยัง เมืองเมาละแหม่ง รัฐมอญ สหภาพพม่า  ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการค้าการลงทุน และรวบรวมปัญหาอุปสรรคทางการค้า ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558

คณะพาณิชย์ตาก เดินทางจากแม่สอด-เมียวดี-กอกาแรก-ผาอัน ผ่านเส้นทางตัดใหม่ที่รัฐบาลไทยลงทุนให้รัฐบาลพม่า ซึ่งคืบหน้าไปกว่า 70% และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 สามารถร่นระยะเวลาได้มากและ ในอนาคตข้างหน้าหากเส้นทางใหม่เสร็จจะช่วยให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเส้นทางนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการค้า 100,000 ล้านบาท/ปี จากปัจจุบันมีมูลค่าการค้า 60,000 ล้านบาท/ปี.