นครสวรรค์ตรวจเนื้อสัตว์ตรุษจีนเน้นปลอดภัย

วันที่ 17 ก.พ. 2558 เวลา 12:29 น.
นครสวรรค์ตรวจเนื้อสัตว์ตรุษจีนเน้นปลอดภัย
นครสวรรค์-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตลาดสดตรวจค้าเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลตรุษจีนเน้นบริโภคปลอดภัย

เมื่อวันที่17ก.พ.58 บริเวณตลาดบ่อนไก่ นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ส.พญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมการจับจ่ายใช้สอย ตรวจดูคุณภาพสินค้า ราคาจำหน่าย และเครื่องชั่งตวงวัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นไปตามโครงการรณรงค์บริโภคเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปลอดภัย โดย จ.นครสวรรค์ ถือเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่มาก และในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี จะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อขายสินค้ากันอย่างคึกคัก ประกอบกับในวันนี้ ซึ่งเป็นวันจ่ายซื้อเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มากกว่าปกติ 2-3 เท่า สินค้าที่จำหน่ายจำพวกเนื้อสัตว์ อาทิ สุกร เป็ด ไก่ ไข่ จึงต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อบริโภค ส่วนการออกตรวจสอบ ได้เน้นร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ สุกร ไก่ เป็ด เป็นหลัก ซึ่งพบว่า ทุกร้านยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ตามที่ทางกรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปีนี้ทางปศุสัตว์ จ.นครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมควบคุมตรวจสอบสินค้ามากกว่าระดับปกติ ด้วยการรณรงค์ควบคุมตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งยังเป็นหลักประกันพื้นฐานที่ประชาชนจะได้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักอนามัย โดยมีการออกตรวจเยี่ยมบริเวณแผงจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด แผงจำหน่ายไข่ แผงจำหน่ายผลิตผลด้านการประมง แผงจำหน่ายพืชผัก-ผลไม้ และแผงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์ที่นำมาจัดจำหน่ายในช่วงตรุษจีนนี้ จะได้รับความดูแลและตรวจสอบจากสำนักงานปศุสัตว์ และทุกร้านที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะมีมอบป้ายเครื่องหมายแสดงว่าเขียงสะอาดปลอดภัย เพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับผู้บริโภค.