ภัยแล้งดันปลาร้าแพงขายกก.ละ250บาท

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 09:37 น.
ภัยแล้งดันปลาร้าแพงขายกก.ละ250บาท
สกลนคร-ภัยแล้งคุกคามสกลนครทำให้ปลาร้าแแพงจำหน่ายกิโลกรัมละ250บาท เพราะวัตถุดิบมีน้อย

เมื่อวันที่12ก.พ.ภาวะภัยแล้งที่สกลนคร ส่งผลให้ขาดแคลนปล้าร้า และอาจส่งผลให้มีราคาแพงขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำหลายแห่งเริ่มตื้นเขิน ทำให้จำนวนปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะหนองหาร และเขื่อนน้ำอูนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่  ต้องไปตระเวนซื้อปลาวัตถุดิบสำคัญมาทำปลาร้าไกลถึงจังหวัดนครพนม และจากทางภาคกลาง

นางสุนันทา เหง้าน้อย หรือแม่ลำยอง เจ้าของปลาร้ารสเด็ด บอกว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปลาเริ่มหายาก และเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งปลาร้าจะมีราคาสูงขึ้นทันทีเนื่องจากชาวบ้านที่สะสมไว้กินจะหมดและจะซื้อหาในตลาดและความนิยมของผู้บริโภคไม่ลด และในขณะที่ผู้จำหน่ายเท่าเดิม จึงทำให้มีราคาแพงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ปลาร้าที่ผลิตจะมี 2 แบบ คือ ปลาร้าหนัง และปลาร้าเกล็ด ราคาเท่ากันคือ 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนน้ำปลาร้าที่ต้ม และปรุงแล้วถุงละ 150  บาท นอกจากนี้ ยังทำปลาร้าตัวใหญ่จะขายกิโลกรัมละ 250 บาท