ชาวนากรุงเก่าลงขันปลูกทานตะวันแทนข้าว

วันที่ 21 ม.ค. 2558 เวลา 11:19 น.
ชาวนากรุงเก่าลงขันปลูกทานตะวันแทนข้าว
พระนครศรีอยุธยา-ชาวนาลงขันปลูกทานตะวัน500ไร่แทนข้าว พร้อมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่21ม.ค.ชาวนากว่า 100 คน  จาก 54 ครัวเรือน ในเขตตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายสุเทพ บุญแจ้ง กำนันตำบลปากจั่น ร่วมกันลงขัน ระดมเงินทุนได้เงินเกือบ 200,000 บาท จัดทำโครงการสู้ภัยแล้ง ด้วยการปลูกต้นทานตะวัน โดยนำควายพื้นที่มาเตรียมพื้นที่ผืนนา แทนการทำนาปลูกข้าว นำพื้นที่นาจำนวน 500 ไร่ นำร่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ปลูกพืชอื่นทดแทนช่วงหน้าแล้ง

นอกจากนี้ยังถือเป็นสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านเกษตรธรรมชาติ เนรมิตทุ่งทานตะวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม อันจะเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชาวนา และยังเป็นการสนองตอบ โครงการท่องเที่ยววิถีไทยที่รัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริม ตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้การเพาะปลูกต้นทานตะวันแทนการปลูกข้าวคาดว่าจะใช้เวลา 70 วันซึ่งผลตอบแทนชาวนาจะมีรายได้จากการขายเมล็ดทานตะวัน ไร่ละ 2,500 บาท และรายได้จากการท่องเที่ยว