กลุ่มผู้ค้าไนท์บาซาร์ประท้วงเทศบาล

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 20:01 น.
กลุ่มผู้ค้าไนท์บาซาร์ประท้วงเทศบาล
เชียงใหม่-กลุ่มผู้ค้าไนท์บาร์ซาประท้วงนโยบายจัดระเบียบของเทศบาลไม่เป็นธรรมเพิกถอนใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.กลุ่มร้านค้าย่านไนท์บาซาร์กว่า 100 คน ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ผ่านนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผวจ.เชียงใหม่ และนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมประจำวัน มีนายเอกราช คงกฤตยานุกูล ตัวแทนของผู้ค้าเป็นผู้มอบหนังสือ

ทั้งนี้หนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวระบุว่าจากปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบ การค้าขายย่านไนท์บาซาร์ ในเขตที่เป็นผู้ค้าแผงลอยบนทางเท้า ทางผู้ค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังจากที่เทศบาลได้ทำหนังสือลงวันที่ 30 ธ.ค. 2557 แจ้งไปยังผู้ประกอบการกว่า 800 ราย เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาต และการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อ้างเหตุว่า ผู้ได้รับอนุญาตที่ได้ให้แก้ไขปรับปรุงแผงลอยจากรถเข็นตู้ขนาดใหญ่เป็นแบบถอดประกอบ แต่ยังไม่มีการดำเนินการ

ด้านนายชนะ รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้อง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการดูแลเมืองเชียงใหม่ ไม่เกิดปัญหา ส่วนรายละเอียดของข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ก็ให้เป็นไปตามข้อมูลความเป็นจริง และความเหมาะสม มีผลกระทบน้อยที่สุด ก่อนที่กลุ่มผู้ร้องทั้งหมดจะสลายตัวไปโดยไม่มีเหตุวุ่นวายใดๆ