ทหารเปิดค่ายชายแดนวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 12:22 น.
ทหารเปิดค่ายชายแดนวันเด็กแห่งชาติ
ศรีสะเกษ-เปิดค่ายทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหารจัดงานวันเด็กโชว์ยุทโธปกรณ์

เมื่อวันที่10ม.ค.ที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยพันเอกธนศักดิ์  มิตรภานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่ 2 พร้อมพันเอกโถมวัฒน์  สว่างวิทย์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เปิดค่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยจัดนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการรบของทหารมาจัดแสดงให้เด็กได้สัมผัสของจริง พร้อมทั้งจัดทหารสาธิตการใช้อาวุธต่างๆ และให้เด็กได้ทดลองถืออาวุธปืนต่างๆ เล่นด้วย และที่ได้รับสนใจจากเด็กและตื่นตาตื่นใจ คือนำรถติดอาวุธ อาวุธปืน มาให้เด็กได้จับต้องสัมผัสของจริงขึ้นและขึ้นไปนั่งและร่วมถ่ายภาพกับพี่พี่ทหารที่มาคอยแนะนำด้วย

ด้านเวทีการแสดงมีการเปิดเพลงให้เด็กมาร่วมเต้นเพื่อรับของขวัญและขนมที่มีผู้ใจดีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนนำมาสบทบเพื่อให้เด็กที่เป็นอนาคตของชาติให้มีความสุขที่สุดในโอกาสวันเด็ก พร้อมมีการเตรียมนำสุนัขสงครามมาแสดงความสามารถพิเศษด้วย พร้อมทั้งกิจกรรมระบายสีเพื่อรับรางวัลจากกลุ่มผ้าขี้ริ้วอาสา                  การเปิดค่ายทหารครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานให้มีความรักชาติ รักสถาบัน พระมหากษัตริย์ และก็จะต้องร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองของเราเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครู อาจารย์ เพื่อให้เด็กทุกคนเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกด้วย.