เรือหลวงสายบุรีเทียบท่าภูเก็ตให้เด็กชมฟรี

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 10:56 น.
เรือหลวงสายบุรีเทียบท่าภูเก็ตให้เด็กชมฟรี
ภูเก็ต-ทัพเรือภาค3แสดงยุทโธปกรณ์พร้อมนำเรือหลวงสายบุรีจอดเทียบท่าให้เด็กเที่ยวชม               

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ หลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สะพานหินภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ฯลฯ เป็นต้น                 ที่บริเวณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต  ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงานวันเด็ก  มี พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ประธาน เปิดงานวันเด็ก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และ เด็กๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก                ภายในงาน มีเรือหลวงสายบุรี จอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ให้ เด็กๆ ประชาชน ได้ขึ้นชม  การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร  การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ของ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ การบินแสดงสมรรถนะผาดโผน จาก กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี

การแสดงเครื่องบินเล็ก ของชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดภูเก็ต  การแสดงยุทโธปกรณ์ของทัพเรือภาคที่ 3 การแสดงบนเวที ของเด็กๆ การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ มีอาหารว่างเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลแจกเด็กๆที่เข้าร่วมงาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กๆ                พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า วันเด็กวันนี้ จากคำขวัญของนายกรัฐมนตรี ให้กับเด็กไทยว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต 

“เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ หากเด็กในวันนี้เป็นเด็กดี มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม จะทำให้ครอบครัวและประเทศชาติ มีความมั่นคงต่อไปข้างหน้า” พลเรือโทสายันต์ กล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต