นายกฯหนุนท้องถิ่นพิเศษนครแม่สอด

วันที่ 13 มิ.ย. 2553 เวลา 14:42 น.
นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท) ผลักดัน ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2553 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาล-ผู้บริหาร-ปลัดเทศบาล-และสมาชิกสภาเทศบาล จากทั่วประเทศกว่า 3,000 คนเข้าร่วมประชุม  นายอภิสิทธิ์  กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และมีการกฎหมายของท้องถิ่นทุกฉบับผ่าน ครม. และการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นที่มีความพร้อมให้เป็น อปท.รูปแบบพิเศษและให้ อปท.เป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการบริการดูแลประชาชน “ผมจะจัดตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ “นครแม่สอด”เพราะมีความสำคัญด้านการค้าชายแดน –การส่งเสริมการลงทุน BOI -การบริหารจัดการด้านต่างๆด้านท้องถิ่นเอง “นครแม่สอด” จะเป็นท้องถิ่นที่มีรูปแบบที่ใช้อำนาจอย่างเต็มรูปแบบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารเรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีอากรต่าง  “นครแม่สอด” จะเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นฉบับใหม่ที่จะนำร่องให้ท้องถิ่นมีอำนาจการยริหารจัดการดูแลประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ท้องถิ่นมีความสำคัญและเดินหน้าต่อไป ผมขอให้ผู้นำ อปท. ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาท้องถิ่นและทำให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นท้องถิ่นพิเศษ ที่เราจะ ให้ “นครแม่สอด” นำร่อง เพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจนมากขึ้น” นายกรัฐมนตรีกล่าว นายอภิสิทธิ์  กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีข้อจำกัดของงบประมาณในการพัฒนาประเทศ เพราะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลจะพยายามสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น