พิษณุโลกจัด"ห่มหมอก กอดหนาว ดูหนาวบนภู"

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 07:53 น.
พิษณุโลกจัด"ห่มหมอก กอดหนาว ดูหนาวบนภู"
พิษณุโลก-พิษณุโลกจัดเทศกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

นายนาวิน อินทกูล รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้จัดเทศกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ที่อำเภอชาติตระการ เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย และชมความงดงามของมวลพฤกษานานาพรรณ

เครดิตภาพ:เฟซบุ๊ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ