ร้อยเอ็ดเปิดงานข้าวหอมมะลิโลก

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 07:37 น.
ร้อยเอ็ดเปิดงานข้าวหอมมะลิโลก
ร้อยเอ็ด-ร้อยเอ็ดจัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเย็นนี้ปิดงานยิ่งใหญ่ที่อ.เกษตรวิสัย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวหอมมะลิดีขึ้นจากพื้นที่เพาะปลูกที่มี 2,800,000 ไร่ ได้ผลผลิตถึง 1,500,000 ตัน เฉลี่ย 480 กิโลกรัมต่อไร่ โดยข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เพาะปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทำให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวคือหอม ยาว ขาว นิ่ม ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.15-19.00 น. จะมีพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก โดยการเปิดงานจะแสดงแสงสีเสียงที่กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อส่งเสริมทั้งการค้าขายข้าวและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป