"โมโดเรล"ดื้อเพ่งเปิดวิ่งปกติในสวนสัตว์เชียงใหม่

  • วันที่ 21 พ.ย. 2557 เวลา 14:02 น.

"โมโดเรล"ดื้อเพ่งเปิดวิ่งปกติในสวนสัตว์เชียงใหม่

เชียงใหม่-รถไฟฟ้าโมโดเรลฝ่าฝืนคำสั่งองค์การสวนสัตว์เปิดวิ่งปกติในสวนสัตว์เชียงใหม่ปมปรับค่าตั๋วเกินสัญญา

สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บรถราง และสั่งหยุดเดินรถโมโดเรล ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามคำสั่งขอยกเลิกสัญญาให้ดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชน บริษัทไทยโมโดเรล จำกัด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามหนังสือด่วน สัญญาเลขที่ 1/2557 ลงวันที่เมื่อ 13 ตุลาคม 2557 หลังจากมีหนังสือให้บริษัทดังกล่าวหยุดการพิมพ์ และจำหน่ายบัตรรถไฟฟ้าราคาเดียว และให้ใช้อัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทันที เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 หากฝ่าฝืนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะใช้สิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา

แต่ภายหลังพบว่าบริษัทดังกล่ายังฝ่าฝืนจัดเก็บค่าบริการ 100 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากองค์การสวนสัตว์ มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การสวนสัตว์ และเป็นการผิดสัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามที่ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และมีการแจ้งเตือนไปหลายครั้ง และเพิกเฉยมาตลอด ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกันไว้  จึงข้อยกเลิกสัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชน มีผลตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับหนังสือฉบับนี้ ให้ดำเนินการรื้นถอดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ ยานพาหนะ รวมทั้งพนักงานทั้งหมดออกจากสวนสัตว์ และปรับสภาพพื้นที่คืนในสภาพสะอาดเรียบร้อยภายใน 60 วัน มีการลงนามโดยนายทรงพล พนาวงศ์ กรรมการองค์การสวนสัตว์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นอกจากนี้พบว่ารถรางที่ให้บริการก็หมดสัญญาลงไป แต่กลับนำมาใช้วิ่งให้บริการถือเป็นการฝ่าฝืน ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงค์ พร้อมดำเนินควบคุมจัดเก็บรถรางไว้ ในพื้นที่ไม่ให้มีการวิ่งให้บริการอีก อย่างไรก็ตามในวันนี้พบว่ารถไฟฟ้าโมโดเรล ยังวิ่งให้บริการอยู่ จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ทราบว่าได้สั่งระงับหยุดการให้บริการแล้ว แต่ทางบริษัทยังฝ่าฝืน ตามที่หนังสือสัญญาแจ้งขอยกเลิกสัญญาและให้บริการดังกล่าว ต่อทางบริษัทไทยโมโนเรล จำกัดรับทราบแล้ว

ข่าวอื่นๆ