กทม.แจ้งข่าวบริการสำนักงานเขต

วันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 14:44 น.
กทม.แจ้งข่าวบริการสำนักงานเขต
กองการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งข่าวของสำนักงานเขตต่างๆเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวกทม.ดังนี้            เขตบางกอกใหญ่นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 และ สน.ในพื้นที่เขต ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมพบประชาชนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนในพื้นที่เขต ในวันที่ 23 พ.ย. 57 บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม และวันที่ 26 พ.ย. 57 ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมจัดเก็บของเหลือใช้ในชุมชน การเปิดทางน้ำไหลปรับปรุงด้านกายภาพ เป็นต้น

เขตบางเขน         นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช เก็บกิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ ล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ ในวันที่ 22 พ.ย. 57 บริเวณ ถ.พหลโยธิน(คลองบางบัว – วงเวียนอนุสาวรีย์ บางเขน บริเวณถนนรามอินทราฝั่งขาเข้า เริ่มคลองตาเร่งถึงฝั่งตรงข้ามแฟลต กม. 4 บริเวณ ถ.ร่วมมิตรพัฒนา ถึงห้าแยกวัชรพล

เขตทุ่งครุนายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ (วันทิ้งของเหลือใช้) ในพื้นที่เขต เพื่อให้บริการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ต้องการ แล้ว ซึ่งเป็นขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอนเก่า โซฟา โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตลอดจนต้นไม้ กิ่งไม้ และอื่นๆ ในวันที่ 23 พ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านมัณฑนา ถนนพุทธบูชา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2464 4392

เขตราชเทวีนางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนา          ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะทุกวัน โดยในวันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา  09.00–12.00 น. จะพัฒนาความสะอาด จัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่างๆ บริเวณ ซ.พญานาค ถ.พระรามที่ 6 และบริเวณท้าย ซ.รัชฏภัณฑ์ (ซ.หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ เวลา 14.00-16.00 น. จะพัฒนาล้างทำความความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณ ถ.พระราม 6 (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกตึกชัยถึงสะพานข้ามคลองสามเสน ส่วนวันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น. จะพัฒนาล้างทำความสะอาด ถอนหญ้าและวัชพืชต่างๆ บริเวณ ถ.เพชรบุรี (ฝั่งทิศเหนือ) คือ ซ.เพชรบุรี 13 และเพชรบุรี 15 และล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณ ถ.พระรามที่ 6 (ฝั่งทิศตะวันตก) จากสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงแยกอุรุ พงษ์ เวลา 14.00-16.00 น.จะพัฒนาความสะอาดจัดเก็บขยะ เศษวัสดุต่างๆ บริเวณ ซ.ราชวิถี 3 ถ.ราชวิถี รวมทั้งพัฒนาความสะอาด เก็บขยะและตักขยะในคูน้ำ บริเวณ ซ.เพชรบุรี 12 ถ.เพชรบุรี ถ.กำแพงเพชร 7 จากอพาร์ทเม้นท์ไมอามี่ถึงแยกหัตถเวช และ ซ.ราชวิถี 3 ถ.ราชวิถี

เขตยานนาวานายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร  โดยสำนักเทศกิจ ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป มาได้รับความสะดวก จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบ จัดเก็บป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ได้จัดชุดสายตรวจ 2 ชุด ในการตรวจสอบพื้นที่ ถนนสายหลักและสายรอง ทางแยก ทางเท้า ที่สาธารณะ โดยชุดสายตรวจออกตรวจตรากวดขันและจัดเก็บทุกวันระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. กรณีพบเห็นป้ายที่ติดตั้งบนทางเท้า ที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งที่ปิดประกาศ หรือแขวนป้ายบริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ หรือสะพานลอย โดยตรวจสอบในเรื่องของความไม่เป็นระเบียบหรือไม่มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับน้ำหนัก โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร หรือบดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ เมื่อตรวจพบจะทำการยึด อายัดและดำเนินคดีเจ้าของป้าย พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ จากการได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พบว่าในพื้นที่เขตฯ ไม่มีป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งในที่สาธารณะ พร้อมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นมีการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2294 2393 ต่อ 6734–6736

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต