เปิดตัวแอพเที่ยวไทยนำร่อง5จังหวัดเหนือตอนล่าง

  • วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 12:46 น.

เปิดตัวแอพเที่ยวไทยนำร่อง5จังหวัดเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก-มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัวแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวไทยครั้งแรกในประเทศนำร่อง5จังหวัดเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่31ต.ค.57 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ ได้เปิดตัว แอพพิเคชั่นนำเที่ยว THAI Lower North Tour Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ได้มีการพัฒนาระหว่างอาจารย์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ กับนิสิต เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ข้อมูลท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล พัฒนาระบบวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นพกพาที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวระหว่างเดินทาง โดยขณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ ซึ่งต้นแบบของระบบข้อมูลนี้พัฒนาใน 2 รูปแบบ คือ เว็ปแอบพลิเคชั่น PTIS และ แอปพลิเคชั่นนำเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แต่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา คาดว่าอนาคตจะสามารถใช้กับระบบ IOS

สำหรับแอพพิเคชั่น PTIS จะทำงานสำหรับวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้จากข้อมูลเฟสบุ๊คแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่พัก แนะนำร้านอาหาร และวางแผนการเดินทางทั้งแบบวันเดียวและหลายวัน และ แอพพิเคชั่นนำเที่ยว THAI Lower North Tour Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะเน้นการทำงานสำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางเป็นเหลัก ซึ่งได้แก่ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้และการวางแผนการเดินทางที่จะวิเคราะห์ออกมาอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าแอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นแอฟพิเคชั่นแรกของประเทศไทยที่มีการเคราะห์วางแผนการเดินทางให้ ส่วนการทำงานก็ไม่ยุ่งยากเพียงติดตั้งลงมือถือ หรือเข้าไปที่ https://tourism.mobcomlab.com สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กูเกิลเพล์ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในระบบปฏิบัติการณ์อื่นได้อีก

ข่าวอื่นๆ