กทม.เชิญร่วมทำบุญกฐินหลวงปี57

วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 20:05 น.
กทม.เชิญร่วมทำบุญกฐินหลวงปี57
กทม.เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน4พ.ย.57 ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรุงเทพมหานครนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น.  ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี            ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดให้มีพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ทางขบวนเรือ โดยเริ่มต้นจากวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เคลื่อนกระบวนเรือแห่ไปทางปากคลองบางกอกน้อย และแวะรับเครื่องสักการบูชา ณ วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม และวัดอรุณราชวราราม ตามลำดับ จนถึงวัดประยุรวงศาวาส และอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พร้อมเครื่องบริวารขึ้นประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าบนโต๊ะหมู่บูชา หน้าพระอุโบสถ เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี 088-1-00786-2  ภายในวันที่ 27 ต.ค. 57 โดยสามารถส่งสำเนาใบนำฝาก  ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0 2221 2170  สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งได้ที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2224 8651                จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานครประจำปี 2557 ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว