นครศรีฯประกอบรัฐพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 11:56 น.
นครศรีฯประกอบรัฐพิธีวันปิยมหาราช
นครศรีธรรมราช-ชาวนครศรีฯร่วมประกอบรัฐพิธีวันปิยมหาราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯชนะเลิศประกวดพวงมาลา

เมื่อวันที่23ต.ค.57 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวางวางพวงมาลา ถวายพวงมาลัยพระกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเป็นราชสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ที่บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีทุกภาคส่วนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพร้อมใจกันวางพวงมาลาที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 87 หน่วยงาน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ขึ้นสู่ความเป็นอารยะทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เป็นที่เชิดชูยกย่องจากมิตรประเทศ  นอกจากนั้นยังมีการประกวดพวงมาลาของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และในประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย.

บทความแนะนำ