ชาวนากรุงเก่าฝีกอาชีพอื่นทดแทนปลูกข่้าว

วันที่ 18 ต.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
ชาวนากรุงเก่าฝีกอาชีพอื่นทดแทนปลูกข่้าว
พระนครศรีอยุธยา-ชาวนากรุงเก่านำร่องฝึกอาชีพอื่นทดแทนการปลูกข้าวรองรับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง วันที่ 18 ต.ค.57 นายอภิชาติ สุติคา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามข้อมูลในพื้นที่มีเกษตรกร ทำนาปรังถึง 30,000 ครัวเรือน รวม 600,000 ไร่ หน่วยงานกระทรวงกระเกษตรฯในจังหวัดได้ให้ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนชาวนาไว้ก่อนหน้านี้และไม่ได้ใช้พื้นที่ทำนาปรังในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเม.ย.ปีหน้า เหตุเพราะกรมชลประทานแจ้งว่าเป็นภัยแล้งและไม่สามารถส่งน้ำเพื่อนำนาปรังได้  ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกพื้นพืชใช้น้ำน้อย แทนการทำนาปลูกข้าวนาปรัง อีกทั้ง ยังได้นำชาวนาชุดดังกล่าว ทั้ง16อำเภอ ที่สมัครใจนำร่องรับการส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทน จำนวน 2,425 ราย ที่อำเภอนครหลวงมีชาวนาเข้าร่วมโครงการมากที่สุด ที่ 509 ราย รองลงมาคืออำเภอบางปะอิน 347 ราย และกำหนดจัดให้ฝึกอาชีพเสริมหลายด้าน ได้แก่  การฝึกอาชีพจากหน่วยงาน กรมสงเสริมการเกษตร จำนวน 1,750 ราย มากที่สุดคือ การเพาะถั่วงอก 458 ราย  การเพาะเห็ด 390 ราย นอกจากนี้ยังมี การรับการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง รวม 437 ราย มากที่สุดคือ การเลี้ยงไก่ 164 ราย   และ การฝึกอาชีพอื่นๆ จาก กศน.จำนวน 236 ราย  มากที่สุดคือต่อยอดสินค้าเกษตร จำนวน 160 ราย ทั้งนี้หากชาวนาคนใดที่หยุดทำนา  และต้องการรับการฝึกอาชีพเสริม  สามารถติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอทุกแห่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต