ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาตามคำถวายฎีกา

วันที่ 18 ต.ค. 2557 เวลา 18:20 น.
ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาตามคำถวายฎีกา
นครราชสีมา-พลากรเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกาและมอบถุงยังชีพให้ชาวอ.สูงเนิน

เมื่อวันที่ 18ต.ค.57 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัว น.ส.จุฑามาศ ระวังสำโรง ราษฎร ต.ครบุรี อ.ครบุรี, ครอบครัว น.ส.เกษรา จริงสูงเนิน ราษฎร ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน และครอบครัว นายสุรพงษ์ สว่างจ้าง ราษฎร ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือทุนการศึกษา ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ทุนประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน

จากนั้น องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย.