ตากจัดซ้อมแผนอพยพผู้ล้ภัยสงคราม

วันที่ 18 ต.ค. 2557 เวลา 18:08 น.
ตากจัดซ้อมแผนอพยพผู้ล้ภัยสงคราม
ตาก-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35จัดซ้อมแผนอพยพผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่18ต.ค.57 พ.อ.กฤติ พันธะสา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เป็นประธานการซักซ้อมแผนอพยพผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-พม่า  ที่บ้านแม่ตะวอ ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีการจำลองสถานการณ์ว่าเกิดสถาการณ์สู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลพม่า กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยขึ้น และมีพลเรือนประมาณ 200 คนได้อพยพข้ามมายังฝั่งไทยทางเรือ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปรับตัวที่ท่าเรือบ้านท่าสองยาง มีการคัดแยกตรวจค้นผู้อพยพเพื่อหาอาวุธ และยาเสพติด 0จากนั้นได้เคลื่อนย้ายผู้หลบหนีภัยทางรถยนต์ไปยังสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้าน เพื่อสอบประวัติจัดการดูแลเรื่องอาหารและรักษาคนเจ็บป่วย ต่อมาได้เคลื่อนย้ายต่อไปยังพื้นที่รองรับที่บ้านทีซอแม ห่างจากชายแดนประมาณ 15 กม. ซึ่งองค์กร UNHCR ได้จัดเตรียมความพร้อมเรื่องเต้นท์เพื่อพักอาศัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร และยารักษาโรค ไว้บริการสำหรับผู้อพยพได้ช่วงที่อาศัยอยู่จนกว่าสถานการณ์กลับสู่เข้าปกติจึงจะได้จัดส่งกลับภูมิลำเนาเดิมต่อไป

สำหรับการซักซ้อมวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย หากเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมา ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สะดวกรวดเร็ว เกิดความปลอดภัย และให้รับความช่วยเหลือทันท่วงที อีกทั้งปฎิบัติความช่วยเหลือตามหลักมนุษย์ธรรม การซักซ้อมวันนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ