กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ร้องรัฐแทรกแซงราคาตกต่ำ

วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 14:29 น.
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ร้องรัฐแทรกแซงราคาตกต่ำ
เชียงใหม่-กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐช่วยเรื่องราคาไข่ตกต่ำเหตุพ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อ

เมื่อวันที่ 14ต.ค. นายรุ่งนิรันดร์ ทองเผือก ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่แฝก  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกร 80 ราย เข้ายื่นหนังสือถึงนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เนื่องจากประสบปัญหาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้ขาดทุนและขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินซื้อปัจจัยการผลิต รวมถึงไม่มีเงินส่งธนาคาร ทำให้ต้องหยุดการเลี้ยงเป็นจำนวนหลายราย 

ด้านนายนาวิน  สินธุสะอาด  รองผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ ซึ่งทางกลุ่มได้ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเจรจากับบริษัทที่รับซื้อไข่ไก่ และบริษัทที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต มาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มของผู้ค้าไข่ไก่ภาคเหนือ  กำหนดราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเป็นกิโลกรัม และห่างจากราคาประกาศทางภาคกลาง 20-30 สตางค์ต่อฟอง ปัจจุบันบริษัทรับซื้อจากเกษตรกรในราคา 1.9-2.0 บาทต่อฟอง ทั้งที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.8-2.9 บาทต่อฟอง ซึ่งราคาที่ทางกลุ่มเรียกร้องคือ 2.8-3.0 บาทต่อฟอง จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาปรับราคาให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย

นายนาวิน รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัทเข้าร่วมหารือ และหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วนต่อไป

บทความแนะนำ