กทม.แนะเลี่ยงจราจรถนนทวีวัฒนา

  • วันที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 21:34 น.

กทม.แนะผู้ใช้รถเลี่ยงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาช่วงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายวสันต์ เจือวัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษม เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม โดยปรับปรุงถนนเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานข้ามคลองและถนนทวีวัฒนาตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย 3 ปรับปรุงทางแยกและส่วนต่อเนื่อง ระยะทางโครงการประมาณ 8.50 กม.

พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สี่แยกสุภาพบุรุษ) โดยทุบรื้อสะพานเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร และก่อสร้างสะพานใหม่ความกว้างประมาณ 15 ม. ขนาด 4 ช่องจราจรแทน ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างสะพานเบี่ยงทดแทนใกล้จุดก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ขนาด 2 ช่องจราจร (ยกเว้นรถขนาดใหญ่) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 120 วัน

ทั้งนี้ระหว่างการก่อสร้างกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการก่อสร้างลดผลกระทบจะที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว หลีกเลี่ยงจุดก่อสร้างโดยใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้

1.ผู้ใช้เส้นทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อเข้าถนนทวีวัฒนา-ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนทวีวัฒนาเดิม) ไปถนนพุทธมณฑลสาย 3 ผ่านสะพานที่สี่แยกสุภาพบุรุษ ให้เลี้ยวขวาไปใช้เส้นทางเลี่ยงที่ถนนบางแวก บริเวณข้างวัดศาลาแดงและสี่แยกสนามหลวง 2 หรือเลี้ยวซ้ายไปใช้เส้นทางถนนอุทยาน (ยกเว้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี) เพื่อเข้าสู่เส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 3 ต่อไป

2.ผู้ใช้เส้นทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 เพื่อเข้าถนนทวีวัฒนาเดิม ไปถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านสะพานที่สี่แยกสุภาพบุรุษ ให้เลี้ยวไปใช้เส้นทางถนนบางแวกออกบริเวณข้างวัดศาลาแดงหรือสี่แยกสนามหลวง 2 ไปเส้นทางถนนอุทยาน (ยกเว้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี) เพื่อเข้าสู่เส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต่อไป กรุงเทพมหานครขออภัยผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในความไม่สะดวกในการเดินทาง หากมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2441 9168

ข่าวอื่นๆ