เตรียมส่งจนท.ลงพื้นที่เยียวเหยื่อม็อบแดงภาคเหนือ

วันที่ 04 มิ.ย. 2553 เวลา 19:27 น.
สธ.เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงการเมือง 4 จังหวัดภาคเหนือ

ภาพประกอบข่าว

นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 15 ได้เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ ในการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ณ โรงแรม ทีค สปา การ์เด้น รีสอร์ท จ.เชียงราย  โดยมี นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์ระจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต,นายแพทย์ หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นำเจ้าหน้าที่ แพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่,จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เข้าร่วมสัมมนา 150 คน โดยมี โรงพยาบาลสวนปรุง   และงานสุขภาพจิตในสำนักงานสาธารณสุข 4 จังหวัด ร่วมดำเนินการ

นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า หลังจากการสัมมนา เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ เพื่อเข้าไปเยี่ยมประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ที่ผ่านมา โดย 4 จังหวัดคือ จ.เชียงใหม่ มีการสำรวจพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง รวมราว 191 คน,จ.เชียงราย 63 คน,จ.ลำปาง 49 คน และ จ.น่าน 18 คน รวมทั้งหมดราว 321 คน ซึ่งจะมีการเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมที่บ้าน สอบถามปัญหา และความต้องการ เพื่อที่จะหาทางให้การช่วยเหลือเยียวยา เช่น หากมีปัญหาความเครียด จากการติดตามข่าวสาร อาจจะให้คำปรึกษา และแนะนำให้ทำกิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา และ นันทนาการ ซึ่งโดยทั่วไป บุคคลที่มีความเครียด อาจจะหายเองได้ ราว 4-6 สัปดาห์ หากไม่มีการไปกระตุ้นให้คิดถึงเรื่องนั้น อีก ส่วนหากต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ก็อาจจะประสาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปดำเนินการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.53 และคาดว่าจะได้ผล แก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบได้ เพราะเจ้าหน้าที่มีความพร้อมเต็มที่