ชวน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มอ.วิทยาเขตตรัง

วันที่ 04 มิ.ย. 2553 เวลา 16:55 น.
ชวน เป็นประธานนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)วิทยาเขตตรัง

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานปาถกฐาพิเศษ และให้โอวาทพิเศษแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวนกว่า 700 คน  ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)วิทยาลัยเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง

ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยในด้านปรัชญา ปณิธาน นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์  เพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น แก่นักศึกษาใหม่  เสริมสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวมล้อมใหม่  

นอกจากนี้ ยังนำประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาเล่าเรียน  รวมทั้งการดำเนินชีวิตของนักศึกษาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุขอันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะเดียวกัน ยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศ  ตามโครงการจดบันทึกประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ  และรางวัลบันทึกนักเขียนดีเด่นด้านภาษาไทย  ภายใต้แนวคิดของ นายชวน หลีกภัย  โดยทีมงานภาษาอังกฤษ และฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้ร่วมกันสานต่อมาเป็นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีใจรักภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  โดยผ่านวิธีการจดบันทึกประจำวัน

นายชวน กล่าวว่า อย่ามองเรื่องการยากลำบากเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพราะคนสมัยก่อนลำบากกว่านี้มาก  โดยยกตัวอย่างตนเอง และพี่น้องในตระกูลหลีกภัย  ซึ่งแรกเริ่มต้องอาศัยวัดอยู่อาศัย ขณะไปศึกษาที่กรุงเทพมหานคร  เมื่อพี่จบก็ต้องทำงานส่งเสียน้องๆ คนต่อไปให้ได้เรียนหนังสือ  นอกจากนั้น ยังต้องปรับตัวเอง เพราะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อนเรื่องอื่น  รู้จักแบ่งเวลาในการศึกษา และทำกิจกรรม  รับผิดชอบและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในบทบาทที่ตัวเองได้รับ  และในระยะเวลา 4 ปี ให้พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยมีความรู้ หรือเคยทำมาก่อน  เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาตนเอง