รมว.แรงงานเยี่ยมศูนย์ขึ้นทะเบียนต่างด้าวเบ็ดเสร็จ

วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 19:36 น.
รมว.แรงงานเยี่ยมศูนย์ขึ้นทะเบียนต่างด้าวเบ็ดเสร็จ
ชลบุรี-รมว.แรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิภิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สธ. กอรมน.จว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เนื่องจากได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนายคมสัน เอกชัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรยายสรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ว่า ผู้มงานทำในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,017,968 คน คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของกำลังแรงงาน ส่วนใหญ่ทำงานนอกภาคเกษตร โดยทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของผู้มีงานทำทั้งหมดส่วนด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงาต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการสร้างมาตรฐานของแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้าง โดยจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามที่คณะ คสช. เป็น 2 ระยะ จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมือง ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติตำบลทราย และที่เมืองพัทยา โดยใช้ศูนย์กีฬาในร่มเมืองพัทยา

หลังจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้วได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 100,00 กว่าคน จากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปร่วมประชุมและพบปะนักลงทุนชาวต่างประเทศในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ณ ห้องประชุมนิคมอมตะนคร อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต