สอบพบ29โครงการโซลาเซลล์ส่อทุจริต

วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 17:27 น.
สอบพบ29โครงการโซลาเซลล์ส่อทุจริต
บุรีรัมย์-ปปท.เขต3สอบพบ29โครงการส่อทุจริตจัดชื้อโซล่าเซลล์ไต่สวนเอาผิดทั้งวินัยและกฎหมายเมื่อ 10 ต.ค.นายนพดล  เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ท.ท.) เขต 3 จ.นครราชสีมา  กล่าวถึงความคืบหน้า หลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือเสาไฟโซล่าเซลล์ ภายใต้งบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินการ 31 โครงการ ใน 7  อำเภอ รวม 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 57 ล้านบาท   จากผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์สูงกว่าราคากลางถึงชุดละกว่า 100,000 – 114,000 บาททั้งนี้ แต่ละแห่งจัดซื้อทั้งหมด 17 ชุด ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินความเป็นจริงจำนวน 29 โครงการและพบข้อมูลอันเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของรัฐ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบท้องถิ่นทั้ง 22  แห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการดังกล่าว มีเพียง 2 แห่งที่จัดซื้อในราคาต่ำกว่าราคากลาง คือ อบต.หนองโสน อ.นางรอง จัดซื้อในราคาชุดละเพียง 42,000 บาท  และ อบต. เสาเดียว  อ.หนองหงษ์ ซื้อในราคาชุดละ 41,000 บาท เท่านั้น

นายนพดล  กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3 จ.นครราชสีมากำลังอยู่ในระหว่างรวบรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบจัดส่งให้กับเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทำการไต่สวนเอาผิดทั้งทางวินัยและกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หากมีส่วนเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องรู้เห็นในการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ในครั้งนี้ ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดทุกรายซึ่งคาดว่าจะสามารถชี้มูลความผิดและทราบผลในเร็ว ๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต