ชาวศรีสวัสดิ์ฟื้นผืนป่าเพิ่มอาหารช้าง

วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 13:57 น.
ชาวศรีสวัสดิ์ฟื้นผืนป่าเพิ่มอาหารช้าง
กาญจนบุรี-ชาวศรีสวัสดิ์ร่วมฟื้นผืนป่าเพิ่มอาหารช้างป่าสลักพระ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.11.30 น.นายเสรี คงอยู่ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จัดทำโครงการ ร้อยพันธุ์ ล้านกล้า ปลูกป่า อาหารช้าง ทางอากาศ ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ เพื่อที่จะช่วยกันดูแลและเข้าถึงพื้นที่ป่าไม้ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ได้มากและเร็วยิ่งขึ้น จึงได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง ร่มบิน หรือ พารามอเตอร์ มาช่วยด้วยการนำพารามอเตอร์ขึ้นไปโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศนำร่องในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ท่ากระดาน หนองเป็ด และ ด่านแม่แฉลบ ซึ่งจำทำให้ปลูกป่าได้เร็วและทั่วถึง ครอบคลุมบริเวณผืนป่ามากขึ้นเมื่อป่าไม้ขึ้นครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่า ช้างป่าก็จะมีอาหารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่มารบกวนชาวชุมชน ชาวชุมชนก็จะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

นายเสรี กล่าวว่า เมื่อป่าสมบูรณ์ แหล่งน้ำก็จะสมบูรณ์ตามมาด้วย การดำเนินงานมีการใช้พารามอเตอร์โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ รวมทั้งให้เยาวชน ร่วมกับชุมชนใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์เข้าป่า ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะโปรยทางอากาศนี้มีหลายหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ มะตูม มะหาด ราชพฤกษ์ สมอไทย หว้า ไม้แดง ไผ่ป่า ไผ่ข้าวหลาม เพกา มะกอก เป็นต้น เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและการร่วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อันก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และสามารถฟื้นฟูได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกว่าใช้คนปลูกและครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งช้างป่ามีอาหารตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่มาบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์ มีเป้าหมาย 3 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย

นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะยังผลให้ในพื้นที่ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีต้นไม้ที่เป็นอาหารของช้างเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าสามารถมีอาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะช้าป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขยายผลการดำเนินการร่วมกัน ทั้งชุมชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะร่วมกันสานต่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต