คนบัวใหญ่กราบย่าโมขอตั้งจังหวัดใหม่

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 21:04 น.
คนบัวใหญ่กราบย่าโมขอตั้งจังหวัดใหม่
โดย...ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ

ปัญหาความขัดแย้งของชาวจ.นครราชสีมา ที่มีความเห็นต่างกรณีการแบ่งแยกจ.บัวใหญ่ เป็นจังหวัดที่ 78 ซึ่งมี 8 อำเภอ ผนวกเข้าด้วยกัน คือ อ.บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย คง โนนแดง แก้งสนามนาง บัวลาย และ อ.สีดา มีแนวโน้มขยายวงลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดกลุ่มมวลชน 8 อำเภอ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย อ.บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย คง โนนแดง แก้งสนามนาง บัวลาย และ อ.สีดา กว่า 2 พัน นำโดย อรุณ อัครปรีดี แกนนำผู้สนับสนุนการจัดตั้งจ.บัวใหญ่ ได้รวมตัวแสดงที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) หน้าศาลากลาง อ.บัวใหญ่ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งจ.บัวใหญ่ขึ้น ทั้งกางเต็นท์และตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กลุ่มมลชน 8 อำเภอ ยังได้ชูป้ายข้อความต่างๆ อาทิ ชาว 8 อำเภอด่านนอก อยากรวมตัวเป็นจ.บัวใหญ่ ชาว อ.บัวลาย "ขอสนับสนุนจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ย่าโมเข้าใจบัวใหญ่เป็นจังหวัด และกราบเท้าย่าโมแห่งเมืองโคราช ช่วยให้เราเป็นจังหวัดบัวใหญ่" ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

"การขอจัดตั้งจ.บัวใหญ่ครั้งนี้มาจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ ไม่ได้มีเจตนารมณ์แบ่งแยกลูกหลานย่าโมออกจากกัน พวกเรายังมีความเคารพศรัทธาเหมือนเดิม พร้อมกันนี้ก็ขอให้ย่าโมช่วยดลบันดาลให้การจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่สำเร็จโดยเร็ว"อรุณ กล่าวระหว่างนำกลุ่มมวลชนทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)ขอให้จัดตั้งจ.บัวใหญ่สำเร็จโดยเร็ว

กลุ่มมวลชนออกมาสนับสนุนและเรียกร้องครั้งนี้เกิดจากความเดือดร้อนของชาวบ้านใน 8 อำเภอที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และมีการเคลื่อนไหวมาแล้วหลายครั้ง แต่ขณะเดียวก็มีกลุ่มไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของชาวจ.นครราชสีมาเป็น 2 กลุ่ม

"ผมเข้าใจกลุ่มมวลชนที่ออกมาสนับสนุนให้เร่งจัดตั้งจ.บัวใหญ่ แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีกลุ่มออกมาต่อต้านทำให้เกิดความแตกทางความคิดของชาวโคราช ดังนั้นผมขอให้พี่น้องประชาชนในฐานะคนโคราช ในฐานะลูกหลานย่าโมด้วยกัน แสดงออกด้วยความรักและความผูกพัน ขอให้เคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะไม่ต้องการให้เรื่องของการจัดตั้งจ.บัวใหญ่ เป็นเหตุแห่งการขยายความขัดแย้งขยองลูกหลานย่าโมมากกว่านี้"เธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายอำเภอบัวใหญ่ ระบายถึงความรู้สึก

อย่างไรก็ตามจากกรณีที่ คำพันธ์ บุญยืด ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมเคลื่อนไหวจัดตั้งจ.บัวใหญ่จุดกระแสขึ้นมาเรื่องการใช้ชื่อจ.สุรนารี แทนที่จ.บัวใหญ่นั้น แกนนำเคลื่อนไหวจัดตั้งจ.บัวใหญ่ ชี้แจงว่าเป็นเพียงหนึ่งในชื่อที่เคยพูดถึงเมื่อปี 2538 ซึ่งขณะนั้น สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 28 คน ได้ยื่นเสนอต่อรัฐบาลขอใช้ชื่อนี้ และยังมีชื่อจ.ปทุมทอง ซึ่งเคยเสนอชื่อมาตั้งแต่ปี 2500

แต่ท้ายที่สุดเมื่อปี 2555 แกนนำชาวบ้านที่เคลื่อนไหวใน 8 อำเภอ ได้ล่ารายชื่อประชาชนกว่า 20,000 คน เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาซึ่งช่วงนั้นมองว่าชื่อ “จ.บัวใหญ่” เป็นที่รู้จักของคนทั้ง 8 อำเภออยู่แล้ว จึงเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ขึ้น

ส่วนเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณรัฐมนตรี(ครม.)และของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการแปรญัตติให้ใช้ชื่อจังหวัดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ก็ไม่ใช่ปัญหาและไม่ได้ยึดติดกับชื่อใดเป็นพิเศษ ขอเพียงแต่ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดทางกลุ่มมวลชนก็ดีใจแล้ว