เกษตรกรบุรีรัมย์สอบโครงการเห็ดล้านก้อน

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:43 น.
เกษตรกรบุรีรัมย์สอบโครงการเห็ดล้านก้อน
บุรีรัมย์-เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบโครงการเห็ดล้านก้อนชาวบ้านร้องมีกลุ่มบุคคลชักชวนอ้างเป็นโครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.เวลา 13.00 น.ชาวบ้าน ต.หนองตาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการเห็ดล้านก้อนไถ่ชีวิตโค-กระบือ หลังมีกลุ่มบุคคลอ้างเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งเข้าไปชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ แอบอ้างเป็นโครงการพระราชดำริโดยมีเงื่อนไขให้ชาวบ้านที่สนใจจ่ายค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าคนละ 350 บาท แต่ละคนต้องออมต่อเนื่องเดือนละ 100 บาทเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทสัญญาว่าจะสร้างโรงเห็ด และมอบเชื้อเห็ดให้กับสมาชิก รวมมูลค่ารายละ 30,000 บาท และทางบริษัทจะรับซื้อผลผลิตเห็ดจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 30 บาทเพื่อไปจำหน่ายซึ่งขณะนี้มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหลงเชื่อยอมจ่ายค่าสมัครและเงินออมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯแล้วนับร้อยราย และที่ผ่านมากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ออกไปชักชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 4 อำเภอ คืออ.เมือง อ.พลับพลาชัย อ.นางรอง และอ.ห้วยราช

นายสุเทพ จันทะมาศ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  บ้านมาบสมอ  ต.หนองตาด อ.เมือง กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ระมัดระวังและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯแต่ส่วนตัวเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการของรัฐจึงไม่น่าเชื่อถือจึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการดังกล่าวด้วย            ด้านนายปัญญา  ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทางเกษตรอำเภอเข้าไปตรวจสอบตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆว่ามีชาวบ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกี่กลุ่ม กี่ราย พร้อมทั้งให้สอบถามว่าชาวบ้านที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้รับเงินทุนสร้างโรงเรือนหรือได้รับเชื้อเห็ดจากทางบริษัทตามที่ยื่นเสนอเงื่อนไขจริงหรือไม่รวมถึงตรวจสอบที่มาที่ไปของการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยว่าเข้าข่ายหลอกลวงชาวบ้านหรือไม่

นอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนชาวบ้านและเกษตรกรด้วยว่าหากมีกลุ่มบุคคลใดเข้ามาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับด้านการเกษตรให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ หรือเกษตรกรตำบลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงป้องกันการถูกหลอกลวงสูญเสียเงิน