กทม.วางแผนเปลี่ยนโฉมเมืองหลวง

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:05 น.
กทม.วางแผนเปลี่ยนโฉมเมืองหลวง
กทม.ร่วมมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์เตรียมวางแผนเปลี่ยนแกลงกรุงเทพฯ เน้นความปลอดภัยยั่งยืน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ ได้เลือกกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 32 เมืองหลวงจากหลายประเทศ เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวง

ทั้งนี้ การช่วยเหลือจากทางมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ จะสนับสนุนด้านทฤษฎีและทรัพยากรที่จะพัฒนาให้เป็นกลยุทธ์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 1. สนับสนุนเงินจัดจ้างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้ว่าฯกทม. เพื่อออกนโยบายเสนอแนะและแก้ปัญหาการจัดการขนส่ง รวมทั้งประสานงานร่วมกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน 3.นโยบายสำหรับการได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องมือ บริการ และเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เข้ามาช่วยพัฒนา รวมถึงบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทประกับภัยระดับโลก และ 4.แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

“การขยายตัวของกทม.ยังมีปัญหาอยู่ที่ขาดการวางผังเมืองที่ดีจากในอดีต ทำให้เมืองประสบปัญหามากมาย ในปัจจุบัน ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการจะช่วยบรรเทาการสูญเสียชีวิตของประชาชน เพื่อนำกทม.ไปสู่เมืองที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

ด้านนายไมเคิล เบอร์โควิทซ์ ผู้อำนวยการโครงการ 100 Resilient Cities Centennial Challenge  มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ กล่าวว่า หลายเมืองได้มีการปรับปรุงด้านกายภาพให้มีการความหยุ่น ซึ่งกทม.ได้รับการเลือก จากความเปราะบางทางสังคม ความกดดันด้านแหล่งที่อยู่อาศัย ปัญหาน้ำท่วม การจราจรติดขัด และปัญหาคนยากไร้ ดังนั้นต้องสร้างการปรับตัวจากนั้นจะเริ่มคิ๊กออฟ ให้เป็นวาระแต่ละประเด็น เพื่อดูส่วนต่างๆในเมืองจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใดได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กทม.มีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นในปี 2050 ซึ่งหากไม่มีการเตรียมรับมือจะส่งผลกระทบต่อเมืองหลวงจนอาจทำให้เศรษฐกิจได้ล่มสลาย เกิดความวุ่นวาย เบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงมีหลายรูปแบบ อาทิ พัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค รัฐบาลที่มีประสิทธิ์ภาพ เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและโรงเรียน