เขื่อนเจ้าพระยาเก็บผักตบชวาเพิ่มการระบายน้ำ

วันที่ 13 ก.ย. 2557 เวลา 09:18 น.
เขื่อนเจ้าพระยาเก็บผักตบชวาเพิ่มการระบายน้ำ
ชัยนาท-ผอ.เขื่อนเจ้าพระยานำเจ้าหน้าที่เร่งเก็บผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

นายเอกสิทธิ์ ศักดีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการ โครงการเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรและเรือลงทำการเก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำในบริเวณหน้าบานระบายน้ำทั้ง16บานของเขื่อนฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ของเขื่อนฯให้มีความน่ามอง รองรับนักท่องเที่ยว และเพื่อเปิดทางน้ำในเขื่อนให้สามารถไหลได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งการกักเก็บและการพร่องน้ำ และให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนในระยะต่อไปซึ่งยังเป็นช่วงเวลาของฤดูฝนที่จะยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ภาคกลางได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีผักตบชวาที่ไหลตามน้ำมาจากทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยา และมาติดสะสมอยู่บริเวณหน้าบานเขื่อนจำนวนนับหมื่นตัน ทำให้บดบังทัศนียภาพของเขื่อนฯ และเกิดการกีดขวางการไหลของน้ำ อาจจะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำได้หากปล่อยไว้ในระยะยาว โครงการเขื่อนเจ้าพระยาจึงได้นำเครื่องจักรทั้งรถแบคโฮและเรือโกยผักตบลงทำการจัดเก็บ และบางส่วนที่แตกเป็นกอย่อยจะใช้กำลังคนในการเก็บ

นายเอกสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยปกติเขื่อนเจ้าพระยา จะมีการจัดเก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำในบริเวณหน้าเขื่อนทุกๆ3เดือน แต่ในช่วงหน้าฝนหรือเดือนสิงหาคม-กันยายน จะมีปริมาณผักตบมากกว่าในรอบต้นปี ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บมากกว่า โดยในรอบนี้เป็นการจัดเก็บรอบสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้แล้วเสร็จทั้งหมดประมาณไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้

 

บทความแนะนำ